Jonas Bruun Sleiman

“Jeg kan mærke, at min nye teknik i bryst har virket godt de sidste 2 uger. Efter ændringen i teknikken har jeg fået en bedre DPS, hvor jeg nu har et tag mindre pr. 25, som er en blanding af en mere effektiv teknik og et bedre pullout .
Mine vinger og mit bryst er ved at omstille sig til, at de nu bliver aktiveret mere effektivt end før”